Dokonalosť sa nedosahuje vtedy, keď nemožno nič pridať, ale vtedy, keď nemožno nič odobrať.

Dokonalosť sa nedosahuje vtedy, keď nemožno nič pridať, ale vtedy, keď nemožno nič odobrať.

Albert Einstein

quote

perfection simplicity

Slovak

Webmention logo

Comments