Co blázníte, vždyť jsou tady lidi!

Co blázníte, vždyť jsou tady lidi!

Jaroslav Hašek

quote

war

Czech

Webmention logo

Comments