Človeka možno poraziť, nie však zničiť.

Človeka možno poraziť, nie však zničiť.

Ernest Hemingway

quote

human resilience

Slovak

Webmention logo

Comments