Bez lásky je človek predsa len ako mŕtvola na dovolenke.

Bez lásky je človek predsa len ako mŕtvola na dovolenke.

Erich Maria Remarque

quote

love

English

Webmention logo

Comments