Autofire pre Spektrum

Autofire pre Spektrum - schéma zariadenia
Schéma zariadenia

Jedná sa o tzv. AUTOFIRE, teda automatickú streľbu na počítačových hrách. Nápad vznikol z podnetu, že v NSR a Rakúsku predávajú ovládače (joysticky) so zabudovaným AUTOFIRE. Keďže tento ovládač s doplnkom ČSSR nevyrába, ani nedováža prostredníctvom Tuzexu, rozhodol som sa urobiť si takýto doplnok sám a z dostupných prostriedkov. Pri stavbe zariadenia som kládol dôraz na jednoduchosť, účelnosť, minimálnu spotrebu zariadenia a najmä na dostupnosť súčiastok.

Kvôli jednoduchosti som pre generátor použil integrovaný obvod MH 7405, teda šesticu invertorov, z ktorého je využitá len polovica. Možno použiť však aj MH 7404, MH 5405, MH 5404. Generátor tvorí okrem IO aj kondenzátor 20 µF a odpor R ≥ 0, tedy vodič (medzi vývodmi 9 a 12 IO). Z toho vyplýva, že frekvencia kmitov sa pohybuje okolo hodnoty 10 Hz. To znamená, že strelec v hre vystrelí 10krát za sekundu. Zvýšiť frekvenciu kmitov možno buď zväčšením kapacity kondenzátora C1, alebo pridaním rezistoru s odporom okolo 10k medzi vývody IO (9, 12).

Tranzistor NPN, nízkofrekvenčný, napr. KC 509, ovládaný generátorom spína buď relé (1. varianta), alebo priamo vývody z tlačítka streľby na joysticku (2. varianta). 1. varianta zabezpečuje rýchle kmitanie relátka, ako pri stláčaní tlačítka a tak navodzuje "hráčsku atmosféru". 2. varianta je o ňu ochudobnená, zato je však podstatne lacnejšia. Treba však dbať na polaritu spínaného prúdu v ovládači. Použité súčiastky sú dostupné v každej predajni TESLA Eltos, celé zariadenie v 1. variante vychádza do 100 Kčs, v druhej variante do 50 Kčs.

Tento doplnok som si sám zhotovil na joystick SPECTRA-VIDEO a používam ho na mikropočítači ZX SPECTRUM. AUTOFIRE sa dá pridať vlastne ku každému ovládaču, ktorý má tlačítko na streľbu. Pri troche námahy sa celé zariadenie (bez batérie 4,5 a 9 V) zmestí do krabice joysticku. V tom prípade však pre nedostatok priestoru nemožno použiť plošný spoj.


Publikované v Svět práce č. 9, 1988, str. 24, vyd. Ústřední rada odborů, Praha, ČSSR.

00001_sp-bit-klub-1988-09_resized.d20201022-u134728.jpg

article, project

Sinclair ZX Spectrum autofire shooting game computer trigger

Slovak

Webmention logo

Comments