Ako?

Nenávidím cynizmus
dospelých,
ktorí sa už
nevedia
naozaj tešiť,
a problémy
riešia
bez potreby
rozmýšľať.

Ich svet -
rozrátaný
na minúty a bankovky
ich viera -
rozodraná pavučina
povier a predsudkov
a to, čo nazývajú láskou,
je strnulá zotrvačnosť
ktorá sama seba nepoznáva.

Ako si ustrážiť
veľké detské oči,
údy ochromené
údivom nad maličkosťami,
pálčivú zvedavosť,
odvahu odvrávať
a používať pravé mená,
ešte sa naučiť
niečo skutočne nové

a veriť
že život,
napriek všetkým
dôkazom,
predsa
len

zmysel?
 

poetry

question adult curiosity meaning philosophy

Slovak

Webmention logo

Comments