Záhadná mesačná šachta

Edited by Vacilando. Last updated 7. July, 2018.

Článok Antonina T. Horaka The Mysterious Moonshaft preložil Tomáš J. Fülöpp. Dokončené v Poprade, ČSFR, pravdepodobne 1 pre môj sci-fi klub 451 stupňov Fahrenheita v Košiciach.

Zoskenovaný slovenský preklad anglický originál .


   
Saturday 2. January, 1993, Poprad, Slovakia

 shaft cave mystery

Return to the article list.
1993-01-02