Mormel

Edited by Vacilando. Last updated 18. May, 2017.

Mormel And The Laser Fly 20070529 at 00:30 :-)
Mormel And The Laser Fly 20070529 at 00:30 :-)

Náš kocúrik. Narodil sa okolo 28. decembra 2004, asi niekde pri Gente. Za mlada zvaný Netopier, dnes Kráľ Mormelián!


   
Tuesday 28. December, 2004, Brussel, Belgium

References

 Mormel cat tomcat

Return to the article list.