Kostra v záhrade

Edited by Vacilando. Last updated 14. November, 2015.

Nejaký bývalý obyvateľ nášho domu... 

Dodnes nevieme, či to bola mačka, pes, alebo dieťa akéhosi vede neznámeho (a vedy neznajúceho) hominida, rozhodne omnoho vzácnejšieho ako Homo floresiensis!
Odborné i laické názory sú viac než vítané ;-)

Nezbud to, na moje naliehanie, zasa zakopala pod kvetinky pri múre.

Tam u zdi hřbitovní, někdo tam asi spí,
leží tam v trávě, u hlavy kytky má,
nechce už vstát, víckrát nechce už vstát,
kam jen asi šel, a s kým se chtěl přivítat...

   
Saturday 6. June, 2009, Sint-Agatha-Berchem, Brussel, Belgium

 homo floresiensis Strijdersstraat 35 cat grave skeleton Nezbud garden Stryder House

Return to the article list.
2009-06-06