Fülöpp family genealogy

Edited by Vacilando. Last updated 8. July, 2018.

Coat of arms of the Fülöpp family (Nobilitatis Insigne Familiae Fülöpp de Taksony)

Šľachtický pôvod. Opa mi stále opakoval, že naša rodina má tri tituly: Fülöppsáláš (správne zrejme Fülöppsállosz; nie som si presne istý zápisom), "Ároksáláš" (správne zrejme Ároksállosz či Arokszalas; nie som si presne istý zápisom) a "Takšoň" (správne zrejme Taksony).

Family tree

See all known family tree relations at Fulopp.org.

Coat of arms

See the Taksony coat of arms in the picture on the right. This is the only Fülöpp family crest I know. It is a scan from a little card, probably used as a visiting card I inherited from my grandfather. There is nothing on the back of the card.

Here's what I see in it:

 • In the oval (but not egg-shaped) center there is a profile of a tiger atop of the middle and highest of three hills. The tiger stands upright on its hind legs and holds up something with both paws in front of its face, possibly a sheave of some kind of grain or a bunch of flowers. The tiger holds the bunch on the level of its eyes, and it looks to the left.
 • On top of the oval there is something resembling a bust: arms and neck (possibly with a necklace with one single item in the middle), head without face (or is it an empty knight's armor?), and a crown. 
 • Out of the bust symetrically grow some kind of ornamental leaves that gently embrace the oval underneath without entering it.
 • The crown is kind of strange - it looks like its spikes are not all the same... on the far ends they are bulkier than towards the centre.
 • On top of the crown there is another animal, but only a torso. It also holds up something (a sheave of grain or a bunch of flowers, or candles?) and looks to the left, but it is leaning a little bit more to the right than the tiger in the oval below. Also, it holds -- whatever it holds -- a bit higher, clearly above its head, and it looks at it. It is unclear on what does the torso of this tiger stand -- possibly on another crown, or a pedestal? The sheave as well as the tiger look different from the one below -- are these meant to be two different tigers?
 • It looks like the left side of the crest (the one the tigers are facing) is a bit lighter, while the right one (esp. the ornamental leaves) is darker, as if in the shadow. The backs of the tigers also seem to be more in the shadown than their fronts. Possibly the tigers are facing the sun. Then there could be a relation between the sun (rising or setting?) and the grain or flowers they hold up.
 • The text underneath the crest says "Nobilitatis Insigne Familiae FÜLÖPP de Taksony." That is of course clear.

What do the symbols mean? And where does the crest come from -- from which place and year?

Possible (historical) relations

 • Matúškovo (po maďarsky Taksony) leží v blízkosti rieky Váh v susedstve Galanty. ... Stopy po osídlení v stredoveku potvrdzujú staroslovanské popolnicové hroby a vecné nálezy pochádzajúce z 10. storočia, z čias obsadzovania vlasti Maďarmi. Možno predpokladať, že katastrálny názov Pohanský cintorín sa tiež datuje do toho obdobia. Už niekoľko storočí považujú obyvatelia obce toto nálezisko aj za pohrebné miesto panovníka Taksonya, po ktorom bola obec pomenovaná. Prvá písomná zmienka o obci sa nachádza v popise diakoského chotára v listine z roku 1138, v ktorej sa obec Matúškovo spomína ako pozemok bretislavského hradného ľudu "terra civilium Posoniensium de villa Tocsun". See http://www.matuskovo.sk/historia-obce and https://sk.wikipedia.org/wiki/Matúškovo.
 • Taksony -- Named after the last pagan ruling prince, Taksony of Hungary, Taksony is a village of roughly 6,000 inhabitants roughly 23 kilometers south of Budapest, on the bank of the Ráckeve branch of the Danube known as Kisduna (Little Danube). Taksony is known for its many natural springs and tranquil scenery and serves as a haven for fishermen, boaters and summer vacationers. Taksony was named after the reigning prince Taksony of Hungary, Prince Árpád's grandson. After the invasion of the Mongols, the settlement was destroyed several times by fire. Maria Theresa settled Germans here. Relocation of families occurred after World War II and shortly thereafter, a new phase of development began. See http://en.wikipedia.org/wiki/Taksony.
 • Taksony of Hungary (905-970) or Taksony, Prince Of Hungary -- Taksony was the son of Zoltán (Zaltas), the fourth son of Árpád, the second Grand Prince of the Hungarians.
 • Dr. Bela Fülöpp (correct Béla?, sometimes incorrectly written as Fulopp). Discovery of mineral "fülöppite"... (J. H. Bernard, R. Rost a kol.: Encyklopedický přehled minerálů, Academia, Praha 1992) fülöppit (o., filépit) Pb3Sb8S15 (2.5.7). Mon., C2/c, a,b,c = 13,41, 11,71, 16,90, =94o47'. d: 3,89(10) - 3,23(7) - 3,20(9) - 2,82(8) - 2,75(7). Vytváří kovově lesklé, krátce sloup. xx nebo xx romboedrického vzhledu a nejčastěji olověně šedé barvy. Vryp červenošedý. T=2,5. h=5,23. V odraženém světle má bílou barvu, zřetelný dvojodraz a slabou anizotropii. Odraznost: 40,5% (27-42%). Je znám z dutin subvulkanických žil Au-Te v Săcărîmbu (Transylvánie, Rum.), kde byl objeven. Nově se vyskytuje mikr. na žilách jako v Auliacu (dept. Cantal), Cap Sizunu (dept. Finistére, obě Fr.), v agr. se objevil v Caldbeck Fellsu (Cumbria, A.). Zarůstá do galenitu na stratiformním ložisku polymetalickém v Bodennecu (dept. Finistére, Fr.). AC 30, 2935-2937, 1974. (4). K. More info: http://www.mindat.org/min-1559.html.
 • Radix Forum: Board for Hungarian Genealogy Research
 • The following is a partial list of those people who were rescued by Rezsö Kasztner. This list includes approximately 1,350 names. The list includes primarily those who were in Bergen-Belsen from July 1944 until December 1944. Those members of the Kasztner transport who left Bergen-Belsen in August 1944 do not appear on this list. http://www.kasztnermemorial.com/rescued/res-f.htm : Emerich Fulopp, March 4, 1902 Employee Hungarian, Gisella Fulopp, February 1, 1903 Housewife Hungarian, Susanne Fulopp, March 30, 1929 School Girl Hungarian
 • Artur Fülöpp, 14 Nov 1912, Austro-Hungarian "Generalmajore" - http://www.austro-hungarian-army.co.uk/honvgen.htm
 • Group FMLT. (Field Marshall Lieutenant) Fülöpp of the German-Turkish Flying Branch - http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~fggame/htmldocs/zwierzina-johann-1889.html
 • Gabriel Fulopp, JWT Russia CEO
 • Louis Nicanor Fülöpp, * 7 Feb 1962 + Megan Michelle Stark * 20 May 1968
 • JOZSEF (JOSEPH) FULOPP 1904 - 14 FEB 92 + Dora (D 1991) Calgary Herald Death Announcements: 1992 - http://www.afhs.ab.ca/data/announcements/1992/d92_f.html
 •  

Historická listina z augusta 1810 z Bratislavy, v starej maďarčine
Nasleduje nedokonalý preklad ťažko čitateľnej historickej listiny - ak v ňom nájdete chyby, alebo sa vám podarí rozlúštiť rukou písané mená, dajte mi prosím vedieť:

 
My, štatutárni zástupcovia Bratislavskej župy dávame na vedomie, že podľa tretieho článku rozhodnutia Štátneho zhromaždenia z roku 1808 na obranu vladára a domoviny sme proti nepriateľskej francúzskej armáde postavili a upevnili šľachtickú povstaleckú armádu z vlasteneckých pohnútok a na základe zákonných povinností
 
Imre Fülöppa,
 
ktorý rýchlo a usilovne nech sa stane popri úradných a hodnoverných správach o minulej vojne, pre chvályhodné správanie sa, smelosť a chrabrosť, spĺňajúc naše očakávanie, našu ochotu a vrelé poďakovanie si zaslúžil.
 
Teraz, keď nastalo zmierenie, pri úctivom kráľovskom rozkaze, po rozpustení vojska, horeuvedenému
 
Fülöpp Imremu
 
pri dodržaní zákonov ochrany vlasti, za jeho obetavé vlastenectvo a hrdinstvo, týmto listom potvrdzujeme 8. mesiaca panny Márie v roku 1810 na verejnom zasadnutí v meste Bratislava.
 
Župa. Hlavný notár
 

Last century

Najnovšia história rodiny Fülöpp (prevažne 20. storočie)
 
 
If you have any additional information, please contact me!