Expedition Asia At Dawn

Edited by Vacilando. Last updated 7. July, 2018.

Boarding a truck-turned-bus in Laos... 1994

The Empty Wallet

Green cedar leaves and gorgeous sun-glow
May be food for the immortals, but not for men;
The world is tough and real, my road full
Of hardship; nothing to cook, so leaving
The well stiff with ice; not clothing enough
So sleeping cold through the night; yet
It is bad to have one's wallet completely
Empty, so I leave a coin in it
Just to comfort me.
 
Denník expedície: 14 krajín a 31,400 km za 132 dní ázijských dobrodružstiev... 
 
 
Články a rozhovory o našej ceste:
 
Fotoalbum expedície je zostavený prevažne zo skenov fotiek, ktoré sme dali urobiť z diapozitívov. Bohužiaľ nám na Indiu zostalo len pár posledných záberov, a potom sme si už nemohli dovoliť kúpiť ani jeden film, takže zvyšok cesty nie je dokumentovaný obrazom.
 

Related links

  • Cestami Marka Pola
  • Pomoc na cestu vítaná
  • V Mongolsku majú štyri mesiace prázdnin, v Mali deti dostávajú známky od 0 do 20
  • Diapásmo Ázia na svitaní