Costa Rica, Panama, Colombia & Ecuador

Edited by Vacilando. Last updated 13. November, 2015.

S Elke na výprave po štyroch krajinách Latinskej Ameriky.
 


   
14. Dec 2000 ~ 13. Jan 2001, Costa Rica

 Elke Costa Rica Ecuador Colombia panama

Return to the article list.