Výnimočnosť klíči v samote.
Tomáš J. Fülöpp2007-12-17

Return to the quotation list.