Človek je mladý dovtedy, kým dokáže zabehnúť viac kilometrov než koľko má rokov.
Tomáš J. Fülöpp

2011-04-17

Return to the quotation list.