Pa-Li

Edited by Vacilando. Last updated 25. January, 2015.

Zas je tu jeseň,
čas premýšľania.
 
Naša hruška na dvore dozrieva,
i vína je v pivnici dosť.
 
Cez nekonečné roviny vanie od mora slaný vietor.
 
Čakám Ťa, Pa-Li.
Vieš, že aj tu máš svoj domov...
 

   
Friday 21. September, 2001, Brussel, Belgium

 Pavol Hudák autumn thinking time cycle

Return to the article list.