Čarovná moc

Edited by Vacilando. Last updated 18. August, 2013.

Čarodejníci nie sú v zásade dobrí ani zlí.
Sú ako ktorákoľvek veľká sila:
ich priazeň povznáša a ich zlosť... drtí!


   
Sunday 22. August, 2004, Brussel, Belgium

 magic wizard power čarodejník magician manipulation belief

Return to the article list.