Ako?

Edited by Vacilando. Last updated 3. October, 2013.

Nenávidím cynizmus
dospelých,
ktorí sa už
nevedia
naozaj tešiť,
a problémy
riešia
bez potreby
rozmýšľať.
 
Ich svet -
rozrátaný
na minúty a bankovky
ich viera -
rozodraná pavučina
povier a predsudkov
a to, čo nazývajú láskou,
je strnulá zotrvačnosť
ktorá sama seba nepoznáva.
 
Ako si ustrážiť
veľké detské oči,
údy ochromené
údivom nad maličkosťami,
pálčivú zvedavosť,
odvahu odvrávať
a používať pravé mená,
ešte sa naučiť
niečo skutočne nové
 
a veriť
že život,
napriek všetkým
dôkazom,
predsa
len
 
zmysel?

   
Monday 20. August, 2001, Brussel, Belgium

 question adult curiosity meaning philosophy

Return to the article list.