Tomáš Fülöpp z Taksony (starší)

Edited by Vacilando. Last updated 8. July, 2018.

Fotka z občianky

S Ivanom Balcom ako chalani na Čingove

Vincent Van Gogh: Wheat field with crows

Vincent Van Gogh bol jeho obľúbeným maliarskym vzorom. Často rozprával o hlbokom dojme, akým na neho pôsobil tento obraz, ktorý Vincent namaľoval tesne pred svojou smrťou...

* 13. mája 1945, Neu Brandenburg, Germany ... † 27. mája 1998, 8:30 CET, Poprad, Slovakia


   
13. May 1945 ~ 27. May 1998, Neu Brandenburg, Germany

References

 Tomáš Fülöpp st. Fülöpp family

Return to the article list.
1945-05-13
1998-05-27