Niekoľko mojich spomienok

Edited by Vacilando. Last updated 26. May, 2014.

Niekoľko spomienok a príbehov. Žiadna veľká literatúra, ale niektoré sú veľmi silné a budem rada, keď sa niekde zachovajú.
 
 
Príbehy o Alojzovi Krupitzerovi — mojom otcovi:

A niekoľko ďalších spomienok:

Genealógia rodiny Krupitzerovcov


  
Gabriela Fülöppová
 
Poprad, Slovakia

 Gabriela Fülöppová Gabriela Krupitzerová Alojz Krupitzer

Return to the article list.