MVDr. Gabriela Fülöppová (rod. Krupitzerová)

Edited by Vacilando. Last updated 24. July, 2015.

Prišli sme
 
(z akých tiem a z akých priestorov)
s očami, so srdcom,
vztekom i pokorou
s dedičstvom ľútosti
a darom zabudnúť
ak smútok pridlho
klopal na prázdnu hruď,
so spánkom na čele
a s pulzom na tepne
s tým taktom bijúcim do múk i do slastí
pre pyšné výšiny i pre dná priepastí
z lások i nelások
z viery i sklamaní
cez bôľov rodičiek tesklivé zábrany
do dlaní bledých žien,
ktoré sa ešte chveli
úzkosťou prestátou v najvyššom utrpení
akoby tušil si z tých tiem
a od neznáma
- ona ti život dá a ty jej povieš - mama.
 
Prišli sme do chíle a chvíľa uletí
milión náhod nám uteká v ústrety
o stĺpy svojich sŕdc jak brečtan
popnieme sa
prišli sme život žiť
na zem a pod nebesá.
 

Príbehy o Alojzovi Krupitzerovi — mojom otcovi — a iné spomienky.


  
Gabriela Fülöppová
 
Wednesday 9. August, 1944, Levoča, Czechoslovakia

 Gabriela Fülöppová Krupitzer Fülöpp Gabriela Krupitzerová family

Return to the article list.
1944-08-09