Australia hails Jessica Watson, 16, for sailing record