Súrny hovor

Edited by Vacilando. Last updated 8. May, 2014.

Na chatu chodievali ľudia rôznych pováh. Boli aj takí, čo sami seba brali veľmi vážne.
 
A keďže naši chatári boli známi recesisti, takíto "vážení" ľudia boli pre nich vďačným sústom.
 
Raz sa dostavil dôstojný pán profesor z Prahy a hneď od začiatku rád dával najavo svoju dôležitosť.
 
Keď po čase začínal byť trošku viac ako náročný, chatár k nemu úctivo prišiel a povedal: "Pán profesor máte súrny telefonát. Volá vás Praha.“
 
Na tento účel mali na chodbe krásny telefónny aparát s vidlicou ako sa patrí. V tom čase chatári o telefónnom spojení samozrejme mohli iba ak snívať.
 
Pán profesor opakovane vykrikoval haló, haló a nervózne ťukal do vidlice.
 
Situáciu pochopil až potom, keď mu ktosi ukázal, že k aparátu nevedú žiadne drôty. Urazil sa ešte viac a hneď na druhý deň odcestoval.
 

  
Gabriela Fülöppová
 
Wednesday 23. April, 2014, Poprad, Slovakia

 Gabriela Fülöppová Gabriela Krupitzerová Alojz Krupitzer Kežmarská chata

Return to the article list.