Fraktály Benoita Mandelbrota

Edited by Vacilando. Last updated 19. November, 2014.

Program generujúci fraktály Mandelbrotovej množiny, napísaný pre Commodore Amiga v jazyku GFA Basic.
 
Publikované v Amiga, měsíčník pro uživatele počítačů amiga č. 6, 1992, str. 18, 21-22, vyd. Jiří Prózr, Praha, ČSFR.
 

   
1992, Praha, Czechoslovakia

 Benoit Mandelbrot fractal Commodore Amiga

Return to the article list.